Satsingsområder

I barnehagen jobbar me ut frå LekEspira (fagområda). Me er innom alle fagområda kvar dag på ulike måtar, men me veljar oss ut einskilde område kvart år som me ønskjer å ha større fokus på. I år har me vald Språklabben med fokus på språkstimulering, og Tumleplassen fordi me ønskjer og nytta naturen enda meir. Sosial kompetanse og venskap er alltid eit aktuelt satsingsområde.

Faste ting me jobbar med år etter år er miljø og samfunn, Miljøspira og Samfunnspira.

Personvern og cookies