Måsen

Måsen er ein avdeling for born i alderen 0-2/3 år.

Faste rutinar er noko me legg vekt på, slik at me kan skapa eit trygt og godt miljø rundt borna. Me ynskjer at Måsen skal væra ein mjuk og trygg start for dei små som byrjar i barnehagen.

Dagen vår i barnehagen:

 • Kl. 06.30 – Barnehagen opnar
 • Frileik
 • Kl. 07.00-08.30 – Frukost
 • Kl. 09.30 – Fruktstund,  barna får frukt og drikka
 • Songsamling, samlingsstund
 • Kl. 10.00 – Aktivitetar ute/inne
 • Kl. 11.00 – Lunsj
 • Kl. 11.30 – Bleieskift og legging
 • Dei som ikkje sover har frileik inne/ute
 • Kl. 14.00 – Fruktstund og skjeva
 • Kl. 14.30 – Aktivitetar/ frileik ute eller inne
 • Kl. 16.45 – Barnehagen stenger
Personvern og cookies