Kontaktinfo

Espira Finnås barnehage
Motorsportvegen 7
5437 Finnås

E-post: styrer@finnas.espira.no
Hovednr.: 54 42 54 93
Kontor: 92 21 78 24
Styrer:  Marion R. Våge – tlf. 92 20 49 43

Tlf. – avdelingene:
Havørna – 92 08 96 59
Hegren – 92 05 14 46
Måsen – 92 08 32 24
Tur – 92 23 88 75

 

Personvern