SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

I Espira Finnås møtes Skolespirene to ganger i uken til ulike aktiviteter. Den ene dagen er vi ute i naturen, den andre dagen bruker vi til mer tradisjonell førskoletrening.

Vi har et godt samarbeid med Våge Skole som de fleste av barna skal gå på. Vi går på besøk til skolen, blir invitert til ulike arrangement, inviterer 1. klassen til barnehagen m.m. Når det nærmer seg skolestart blir barna inviterte på «skoledager» sammen med faddere fra den kommende 5. klassen. Barn som skal begynne på andre skoler får komme på besøk til «sin» skole.

De som har ansvaret for Skolespira har vært på «Skolespirekurs» ved Espira Akademiet.

Personvern og cookies